Audience at the conference hall.

AIPPI ישראל, אגודת עורכי הפטנטים וארגון LES ישראל מתכבדים להזמינכם לאירוע הפרידה מרשם הפטנטים היוצא, עו"ד ועו"פ אסא קלינג ולהרמת כוסית לכבוד כניסתו לתפקיד של רשם הפטנטים הנכנס, עו"ד ועו"פ אופיר אלון אשר יתקיים ביום ראשון, ה-9 ביולי 2017

להרשמה ופרטים נוספים: לחצו כאן

הזמנה לאירוע פרידה מהרשם