aippi

תחרות המאמר/ קובץ הוידאו המצטיין לשנת 2021

ההשתתפות בתחרות הינה עבור סטודנטים העוסקים בקניין רוחני וחברי AIPPI.

כל משתתף יוכל לבחור בין כתיבת חיבור או צילום סרטון וידאו בנושא הקשור לקניין רוחני.

הזוכים יציגו את עבודתם באוקטובר2021, בקונגרס העולמי של AIPPI. המאמרים או קבצי הוידאו הזוכים יפורסמו באתר AIPPI לצד סיקור במדיה.

פרטים נוספים כאן