קבוצת AIPPI ישראל (להלן: "קבוצת AIPPI ישראל") מעניקה בזה גישה לאתר האינטרנט שלה (להלן:"אתר האינטרנט" או "אתר זה"), בכפוף לתנאי השימוש הבאים המתייחסים הן לשימוש באתר האינטרנט והן לשימוש בחומר אליו ניתן להגיע מאתר זה. אנא קראו את תנאי שימוש אלו בעיון ובדקו אותם במידת הצורך כעשר הינכם גולשים באתר זה.
על ידי גלישה באתר הנכם מאשרים את הסכמתכם לתנאי השימוש המפורטים להלן.
אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, אנא אל תגלשו באתר זה ואל תעשו שימוש במידע המופיע בו.

 1. המידע באתר האינטרנט, לרבות כל חומר (לרבות וללא הגבלה, פרסומי מחקר ומידע כללי וכו') הנו חומר מוגן בזכות יוצרים של קבוצת AIPPI ישראל ו/או מי מלקוחותיה ומוגן על ידי חוקי קניין רוחני בישראל ובעולם ואמנות בינלאומיות.
 2. סימני המסחר, סימני השירות, המותגים והשמות באתר זה הם רכושה של קבוצת AIPPI ישראל, אלה אם נאמר אחר. כמו כן, אלא אם נאמר אחרת, זכות יוצרים או זכויות דומות בכל המידע המוצג, לרבות שרטוטים ותמונות, הוא רכושה של קבוצת AIPPI ישראל. כל פעולה אשר עשויה לפגוע בזכויות הקניין של קבוצת AIPPI ישראל, ישירות או בעקיפין, הינה אסורה.
 3. החומר אליו ניתן להגיע מאתר זה (לרבות מידע, תוכנת מחשב וכו') מוגש בזה "כפי שהוא" וקבוצת AIPPI ישראל מתנערת במפורש מכל אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, לרבות אחריות לגבי התאמתו לכל מטרה שהיא. בשום מקרה לא תהיה קבוצת AIPPI ישראל אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא לרבות (ללא הגבלה) נזק מיוחד, ישיר, עקיף, נילווה, או אובדן רווחים, לרבות, ללא הגבלה, נזקים הנובעים משימוש או הסתמכות על המידע המוצג.
 4. אין לעשות כל שינוי, העתק, אין להפיץ, לשדר, להציג, לפרסם, או למכור כל מידע או כל פריט תוכנה או שירות המוצג באתר זה.
 5. אין באתר זה או במידע המוצג בו או בכל מידע אליו ניתן להגיע מאתר זה משום ייעוץ (משפטי או אחר) ואין להסתמך עליו בעת קבלה או הימנעות מקבלה של כל החלטה מכל סוג שהוא. אין באתר זה או במידע המוצג בו או במידע שניתן להגיע אליו מאתר זה דבר כלשהו המהווה תחליף להתייעצות מקצועית אישית אשר תכלול התחשבות במידע האישי הרלוונטי.
 6. אף כי קבוצת AIPPI ישראל עשתה רבות על מנת לספק מידע מדויק באתר זה כשירות למשתמשיו, אין קבוצת AIPPI ישראל מקבלת אחריות מכל סוג שהו  ואינה מציגה מצג כלשהו לגבי האיכות, דיוק, עדכניות או מלאות של המידע. קבוצת AIPPI ישראל מתנערת במפורש מכל מצג או אחריות, ולא תהה אחראית מכל לנזקים או לאיכות, מדויקות, עדכניות, מלאות או התאמה לכל מטרה שהיא באתר זה או המידע המוצג בו.
 7. קבוצת AIPPI ישראל נוקטת אמצעי בטיחות על מנת להתגונן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של מידע המוצג במערכת, אך קבוצת AIPPI ישראל אינה נוטלת על עצמה כל אחריות בגין כל פגיעה בחיסיון, מכוונת או שאינה בשגגה או כל פעולה של צד שלישי אשר יקבל את המידע.
 8. בכל מקרה לא תהה קבוצת AIPPI ישראל אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, חוזי, נזיקי או כל סוג אחר הנובע משימוש או מהעדר יכולת שימוש באתר זה, לרבות, וללא הגבלה, פגם בתוכנה או פגם בתפקוד של התכנה המפעילה אתר זה או הגישה אליו.
 9. במקומות מסוימים אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט המנוהלים על ידי חברות, יחידים או ארגונים, וזאת לנוחותם של משתמשי אתר זה. אתרים מקושרים אלה אינם תחת שליטתה של קבוצת AIPPI ישראל וקבוצת AIPPI ישראל אינה אחראית לאיכות המידע, מידת הדיוק שלו, או אפשרות לסמוך על המידע המצוי באתרים האמורים. קבוצת AIPPI ישראל איננה עוקבת ואיננה בודקת את המידע המופיע באתרי צד ג' אלה ואי לכך מודיעה בזה כי כל גישה לאתרי צד ג' היא באחריותו של המשתמש בלבד.
 10. קבוצת AIPPI ישראל לא תהייה אחראית שהמידע באתר זה חופשי מכל וירוס מחשבים או כל בעיה אחרת אשר עשויה לפגוע או להרוס או בכל אופן אחר תעשה שימוש לא ראוי או תפגע במחשב או בתוכנה של המשתמש, והמשתמש לבדו אחראי לשמור על מערכת המחשוב שלו/שלה מכל פגיעה על ידי וירוס מחשבים או כל נזק תכנה אחר.
 11. המידע והחומר באתר זה והשימוש בהם הינם כפופים לחוק מדינת ישראל. לתשומת לבכם – הסתמכות  על המידע הכלול באתר זה או פעולה לפיו עשויה להיות מוגבלת או אפילו בלתי חוקית במדינות או מקומות מסוימים. אי לכך, לפני שהנכם עושים שימוש במידע, עליכם לבדוק שמא ועד איזו מידה, הנכם רשאים לעשות שימוש במידע לפי החוקים החלים עליכם.
 12. קבוצת AIPPI ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת. על המשתמש מוטלת אחריות מלאה לעיין בעמוד זה מעת לעת, על מנת לוודא שהשימוש באתר נעשה בהתאם לתנאי השימוש.