שם פרטי שם משפחה תפקיד חברה
נחמן כהן צדק נשיא הקבוצה פרל כהן צדק לצר ברץ
אבי אורדו ש. הורוביץ ושות'
אייל ברסלר גזבר העמותה אייל ברסלר ושות'
ערן ברקת מזכיר העמותה גילת, ברקת ושות'
שרון הוסדורף טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
סינתיה ווב סינתיה ווב ושות' בע"מ